Zápis nových detí do našej MŠ

19.01.2015 20:58

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční v dňoch od 24.2.2015 do 25.2.2015 (t. j. utorok a streda) v čase od 10.30 hod. do 16.00 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl: MŠ Šafárikova 11, Trenčín; MŠ Šmidkeho 12, Trenčín; MŠ J. Halašu 11, Trenčín; MŠ Legionárska 37, Trenčín; MŠ Stromová 3, Trenčín; MŠ Soblahovská 22, Trenčín; MŠ 28. októbra 3, Trenčín; MŠ Švermova 24, Trenčín; MŠ M. Turkovej 5, Trenčín; MŠ Považská 1, Trenčín; MŠ Opatovská 39, Trenčín; MŠ Kubranská 20, Trenčín; MŠ Medňanského 9, Trenčín; MŠ Niva 9, Trenčín; MŠ Na dolinách 27, Trenčín; MŠ Pri parku 14, Trenčín.


Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v školskom roku 2015/2016 si môžete stiahnuť aj tu na našej webovej stránke.

Žiadosť na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v šk. roku 2015/2016

Ďaľšie informácie:

Oznam o zapise detí do MŠ v šk. roku 2015_2016

Podmienky prijatia detí do MŠ