Zápis nových detí do našej MŠ

13.01.2014 23:26

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o navštevovanie našej MŠ ich dieťaťom, aby postupovali podľa pokynov zverejnených mestom Trenčín o centrálnom zápise detí do materských škôl v roku 2014. Je potrebné, aby si rodič osobne vyzdvihol prihlášku v našej MŠ. Vyplnenú prihlášku potom treba osobne doručiť na Školské zariadenia TN, Kubranská ul. č. 20. v termíne 3.2.2014 od 9.00 do 17.00, alebo 10.2.2014 od 13.00 do 17.00 hod. Viac informácií na web stránke mesta Trenčín.