Vystúpenie v klube seniorov k MDŽ

11.03.2016 20:45

Pri príležitosti MDŽ sme boli v utorok 8.3.2016 s deťmi z našej MŠ potešiť babičky vystúpením v Klube seniorov v Istebníku. Deti boli za pekné vystúpenie pochválené a odmenené veľkým potleskom a sladkou odmenou. Pozrite si naše fotky z vystúpenia.