Výlet do Vinohradov

26.05.2015 19:58

Predškoláci z triedy Včielok s pani učiteľkami absolvovali dňa 20.5.2015 turisticý poldeň do Vinohradov. S "plnou poľnou" sme vytrvalo kráčali cestou, poľným chodníčkom do prírody. Sprevádzali nás a spievali do kroku vtáčiky, predvádzali sa nám rôzne chrobáčiky v trávičke, tancovali svoj tanček motýliky. Popri ceste, chodníčku, či na poli čakali rôzne kvietky, tráviny, bylinky, kedy si ich všimneme a spoznáme ich. Jeden z nich sme si odtrhli, vzali do škôlky vylisovať, potom sme ich spolu lepili do herbára a hľadali v encyklopédiách, či atlase ich mená. Adamko Markovič bol najusilovnejší zberateľ a Kristínka Moravčíková najšikovnejšia znalkyňa názvov rôznych kvietkov, bylín. Fotky z turistiky nemáme, ale máme pekné spomienky, ktoré Vám radi vyrozprávame.