Rozlúčka s MŠ - trieda Lienky

25.06.2014 21:33

Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila .... V utorok 24.6.2014 táto básnička zaznela celou škôlkou a školským dvorom na slávnostnej rozlúčke budúcich školákov s materskou školou. V dopoludňajších hodinách sa predškoláci z triedy Lienok rozlúčili s p. riaditeľkou, s p. učiteľkami, s celým personálom MŠ a s kamarátmi z ostatných tried a v poobedňajších hodinách rozlúčka predškolákov pokračovala s rodičmi. 

Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať ..... a nielen to. Naše deti vedia aj krásne tancovať. Predviedli nám krásne tančeky, ktoré sa naučili. Zatancovali nám aj tanček z tanečného krúžku, ktorý viedla pani učiteľka Naďka. S deťmi sa prišla rozlúčiť aj pani učiteľka Oťka, ktorá viedla deti na výtvarnom krúžku.

Každý predškolák si užil pár minút svojej slávy pri odovzdávaní Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, Diplomu a knižky. Pre každé dieťa bola upečená tortička s jeho menom. 

Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí sa zúčastni pri príprave našej besiedky - rozlúčky s MŠ.

Našim šikovným detičkám zo srdiečka prajeme, aby im úsmev na tvári a dobrá nálada, ktorú mali počas celej besiedky, vydržala celé prázdniny. Veľa úspechov v škole prajeme našim budúcim prváčikom :-)

Ako dôkaz nášho ďalšieho pekného dňa v našej MŠ plnej zážitkov sú aj naše fotky

Malá ukážka: