Fašiangové vystúpenie v klube seniorov

11.02.2015 22:41

Fašiangy sú obdobím  plné zábav a radosti. Deti z našej MŠ boli v utorok 10.2.2015 spríjemniť fašiangové posedenie našim seniorom v Klube seniorov v Istebníku pekným kultúrnym fašiangovým programom. Za sprievodu hudby - Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúštek zima mu búde ... sa deti prezentovali, rozspievali, či odriekali rôzne fašiangové rečňovanky. Deti boli za pekné vystúpenie pochválené a odmenené veľkým potleskom a sladkou odmenou. Pozrite si fotky z vystúpenie. 

 

Malá ulážka: