Darujte 2 % z daní pre našu MŠ

28.01.2016 22:48

Prosíme všetkých rodičov, aby nám prispeli 2% z daní a tým nám finančne pomohli pri zveľadení jednotlivých tried. Prosíme, oslovte tiež svojich priateľov, známych, prípadne kolegov a sympatizantov našej MŠ.  Potrebné tlačivo si môžte stiahnuť:

  https://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2016/01/Vyhlasenie_FO_2015_verzia11.pdf#page=1&zoom=auto,-82,848

 Údaje o prijímateľovi: IČO: 42013691; Právna forma: Občianske združenie; Obchodné meno: Občianske združenie pri MŠ Medňanského; Adresa: Medňanského 9, Trenčín 911 05

Po vyplnení je potrebné tlačivá: Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa odovzdať na Daňový úrad, alebo ich prinesiete do MŠ, odkiaľ sa potom hromadne odovzdajú.

Ď a k u j e m e  všetkým za Vašu priazeň a za 2% z Vašich daní.