Triedy v našej materskej škole

V tomto školskom roku 2016/2017 máme celodennú prevádzku štyroch tried. Deti sú zadelené do tried podľa veku.

Myšky

Včielky

Lienky

Žabky

Učiteľky:
   Mgr. Danica Lorencová,
   Zuzana Chrastinová

viac info tu >

Učiteľky:
   Mgr. Jana Sabadková,
   Iveta Samáková

viac info tu >

Učiteľky:
Nadežda Ferancová,
  Miroslava Kočická

viac info tu >

Učiteľky:
riaditeľka Viera Pietriková,
Iveta Grunská

viac info tu >