Žabky

Vekové zloženie > 4 až 5 ročné deti
Učiteľky > riaditeľka Viera Pietriková, Iveta Grunská
Trieda > poschodie, vpredu