Včielky

Vekové zloženie > 3 až 6 ročné deti
Učiteľky > Mgr. Jana Sabadková, Iveta Samáková
Trieda > prízemie, vľavo