Myšky

  

Vekové zloženie > 5 až 6 ročné deti
Učiteľky > Mgr. Danica Lorencová, Zuzana Chrastinová
Trieda > poschodie, vzadu