Lienky

Vekové zloženie > 3 až 4 ročné deti
Učiteľky > Nadežda Ferancová, Miroslava Kočická
Trieda > prízemie, vpravo