Zápis nových detí do našej MŠ

25.01.2017 21:13

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., sa uskutoční v dňoch 3. a 4. mája 2017 (streda a štvrtok) v priestoroch MŠ Medňanského v čase od 10,00 do 16,00 h. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si môžete stiahnuť z našej webovej stránky (viď nižšie), alebo vyzdvihnúť osobne v našej MŠ.

Oznamenie o prijimani deti do MS pre sk rok 2017_2018.pdf

Žiadost o prijatie dietata do MS pre sk rok 2017_18.doc