Rozlúčka predškolákov v MŠ

15.06.2016 18:52

Každý rok opúšťajú brány materskej školy naši predškoláci, ktorí od septembra budú kráčať do školy s taškami na chrbte, za novými vedomosťami a poznatkami. Z malých detí, čo občas i so slzami v očiach kráčali ráno do materskej školy, sa za pár rokov stali veľkí predškoláci. Slávnostná rozlúčka s 25 deťmi z triedy Myšiek a 7 deťmi z triedy Včielok  sa konala v utorok 14.6.2016. O svojej šikovnosti nás presvedčili básňami, piesňami, ľudovým i moderným tančekom a potom už nasledovalo odovzdávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, posledná pieseň na rozlúčku a posledné objatie spoločne s tými, s ktorými trávili dlhý čas v materskej škole. Rozlúčkový deň bol výnimočný i dopoludňajším stretnutím pri rozlúčke s p. riaditeľkou, p. učiteľkami, s celým personálom MŠ a s kamarátmi z ostatných tried.

Všetkým budúcim prvákom prajeme úspešný začiatok prváckeho života.

Dovidenia škôlka

 Dovidenia škôlka milá,  veľa si nás naučila.

 Spievať, kresliť, počítať,  krásne básne prednášať.

 Dovidenia naše hračky,  z nás už budú vzorné žiačky.

 Z chlapcov zasa vzorní žiaci,  nevyhnú sa školskej práci. 

 

Pozrite si fotky z rozlúčky našich predškolákov.