Rodičovské združenie v MŠ

23.09.2015 19:32

Milí rodičia!

Pozývame Vás na rodičovské združenie dňa 28.9.2015 - pondelok o 17,00 hod.

Zároveň Vás žiadame o Vašu účasť bez detí. Potrebujeme riešiť dôležité výchovno - vzdelávacie, organizačné, stravovacie, prevádzkové záležitosti.

Účasť nutná.

Ďakujeme.