Otvorenie dopravného ihriska

05.05.2014 18:09

Po zimnej prestávke sme v stredu 30.4.2014 v našej MŠ otvárali dopravné ihrisko. Malé deti z triedy Myšiek sa učili pravidlá cestnej premávky a ostatné dieti si zopakovali pravidlá na troch stanovištiach za čo obdržali Preukaz absolventa chodoškoly a bicykloškoly. Po úspešnom absolvovaní teórie sme sadli na bicykle. Na dopravnom ihrisku sa budú striedať jednotlivé triedy.

Rozpis aktivít na dopravnom ihrisku:

Trieda Včielky: párny týždeň - pondelok, utorok
Trieda Lienky: párny týždeň - streda, štvrtok
Trieda Žabky: nepárny týždeň - utorok, streda
Trieda Myšky: nepárny týždeň - štvrtok, piatok

UPOZORNENIE:

Prosíme rodičov, aby deťom na dopravné ihrisko nedávali kolobežky z dôvodu nevyhovujúceho terénu. Bicykle sa uschovávajú v garáži pri pieskovisku. Je neprípustné odkladať bicykle v priestoroch MŠ. K bicyklom prosím nezabudnite pribaliť povinné vybavenie. Z dôvodu bezpečnosti detí je dopravné ihrisko určené len pre samostatne sa pohybujúce deti na bicykloch. 

Pozrite si fotky z otvorenia dopravného ihriska.

Malá ukážka: