Najbižšie akcie v našej MŠ

20.11.2013 19:40

V decembri budeme mať v našej MŠ tieto akcie:
    # 5.12. o 10,00 ideme celá MŠ do divadla na rozprávku Poslovia Mikuláša
    # 6.12. o 9,00 k nám príde Miluláš, pre ktorého pripravujeme malé prekvapenie v podobe básničiek a pesničiek
    # 11.12. o 15,00 bude besiedka v triede LIENKY a ŽABKY
    # 12.12. o 15,00 bude besiedka v triede VČIELKY a MYŠKY

Na besiedky veľmi srdečne pozývame mamičky, oteckov, babky a dedkov.