Naši predškoláci - trieda Myšky

15.10.2015 19:52

Predškoláci sa s chuťou pustili do maľovania, strihania, lepenia, tvorenia, recitovania, spievania, konštruovania, počítania ale i do zvyšovania digitálnej gramotnosti. Prostredníctvom digitálnych technológií si rozširujú informačné kompetencie. Pre deti sú totiž digitálne technológie novou výzvou a zároveň prepojením k domácemu prostrediu, v ktorom sa bežne s novými technológiami stretávajú. Vhodne zvolené digitálne technológie môžu deťom už v predškolskom veku pomôcť spoznávať, objavovať a pôsobiť na známe poznatky.

Fotky z denných aktivít.