Kontaktné údaje

Adresa > Materská škola, Medňanského 34, 911 05 Trenčín
Lokalita > Zámostie, mestská časť Istebník
E-mail > ms.mednanskeho@trencin.sk

Telefonický kontakt >


Riaditeľka: Viera Pietriková, tel.: 0902 911 199
Vedúca školskej jedálne: Bc. Anna Kucharová, tel.: 0902 911 183

Odhlasovanie detí zo stravy: 0902 901 024

Komunikácia s pedagógmi:

Trieda Včielky: 0902 890 189

Trieda Lienky: 0902 890 197

Trieda Myšky: 0902 892 901

Trieda Žabky: 0902 894 901